About portalČíslo oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce SR: VVZ-0188/17-01.1